Nederlandse literatuur

Leslokaal 19, Bizetlaan 1 Doetinchem
Wessel Läken
Maandag: 14:00 - 16:00
11 oktober 2021 tot 14 maart 2022
6 lessen
Toon formulier

Neem contact op met Wessel Läken

We starten in oktober weer met de cursus Nederlandse literatuur.

Cursus start 11 oktober, maar omdat Amhion Open(t) op een later tijdstip is, is het ook mogelijk later in te stromen.

In zes bijeenkomsten bespreken we telkens een boek dat tevoren is opgegeven en dat men geacht wordt gelezen te hebben. Zo gaan we aan de hand van enkele romans diverse aspecten van de literatuur bespreken.

Literatuur is per definitie fictie. In elk literaire roman worden we binnengeleid in een door de auteur gecreëerde wereld. Niet de wereld die we kennen, hoewel de auteur natuurlijk wel geïnspireerd is door de wereld om hem heen. Zo kan een auteur dicht bij de ons bekende werkelijkheid blijven of een fantasiewereld creëren.  Voor ons als lezers betekent dit dat we heel kritisch moeten blijven lezen en niet al te snel moeten uitgaan van de ons bekende werkelijkheid.

Uiteraard vullen wij als lezer wel heel veel zelf in. In een pakweg 300 bladzijden kan een lange periode uit het leven van een romanfiguur worden weergegeven. Als lezer kun je het idee hebben dat je deze personage goed kent en dat betekent dus dat je als lezer heel veel zelf hebt ingevuld. En hierbij ga je uit van je eigen levenservaring. Zo kan een kind misschien wel alle woorden kennen in het boek dat handelt over bijvoorbeeld een seksuele relatie, het zal niet de levenservaring hebben het boek te doorgronden. Ook een roman uit een niet-westerse cultuur zal voor lezer niet altijd even duidelijk zijn; de manier van vertalen en eventuele toelichtingen maken het boek toegankelijk.

Omdat men vanuit zijn eigen levenservaring het boek leest, kan het verschillend gewaardeerd worden.

MAAR:  er is een duidelijk gemeenschappelijk uitgangspunt: de literaire tekst.

Een roman is een kunstvorm waar de auteur maanden, jaren aan gewerkt heeft. Het zoeken naar de juiste woorden, formuleringen, beelden; herschrijven, ander perspectief kiezen, etc. etc.

Dit creatief proces kunnen we natuurlijk niet achterhalen, wat we wel moeten doen is met respect het resultaat benaderen.

Als we nu enkel kijken naar de inhoud, (waar gaat het boek over?) dan is dit een miskenning van het werk van de kunstenaar.

We zullen in de cursus de tekst van de roman als uitgangspunt nemen. Zowel inhoud als vorm.

 

Zie bijgevoegd boekenlijst voor beschrijving boek en datum

 

 

Kosten van de cursus € 150,00 (of 6 x €25,00)

 

 

 

 

 

 

 

 

Boekenlijst 2021-2022

11 oktober 2021

Robbert Welagen         Raam, sleutel. 2021

Uit hoeveel levens bestaat een mensenleven? Het leven van schrijfster Karlijn komt plotseling tot stilstand wanneer ze op één dag Hanna ontmoet, een vrouw voor wie ze direct gevoelens krijgt, maar ook haar vriend verliest bij een ongeluk. Wie vind je terug als je de dag erna wakker wordt, jezelf of een ander?
Karlijns omgeving verwacht dat ze rouwt, maar dat lukt haar niet. Haar uitgever hoopt dat ze haar verhaal vertelt, maar ze zwijgt. Wanneer ze Hanna steeds meer gaat zien als een medeplichtige, wordt het tijd om hun verhaal te herschrijven.

Raam, sleutel is een intrigerend literair spel, over aantrekkingskracht en schuldgevoel, over rouw, leven en literatuur.

 

8 november 2021

Pieter Waterdrinker      Duitse bruiloft  (2005)  derde herziene druk 2016

De oorlog is nog alom in de hoofden van de mensen aanwezig als Liza Bender met haar ouders – rijk geworden met een worstfabriek – eind jaren vijftig vanuit Keulen in een Hollandse badplaats arriveert om met hotelierszoon Ludo Bagman te trouwen. Liza heeft een zwangerschap voorgewend om te ontsnappen aan de klem van haar moeder, terwijl Ludo op de dag van zijn bruiloft lijdt aan een kort daarvoor opgelopen syfilis. Het zijn maar een paar van de maskers die de hoofdpersonen op- en weer afzetten in deze pageturner, waarin vijf liefdesgeschiedenissen op ingenieuze wijze met elkaar zijn verstrengeld.

 

 

 

13 december 2021

Lize Spit  Ik ben er niet  2021

‘Wij waren de twee scheefgezakte pilaren die, zodra je ze tegen elkaar aan deed leunen, steviger zouden staan dan één ongeschonden, op zichzelf staande pilaar ooit kon. Het zou goed komen met ons, zolang we samen bleven.’ De Brusselse Leo is tien jaar samen met haar vriend Simon. Verbonden door een moeizame jeugd, heeft het koppel weinig anders nodig dan elkaar. Tot alles kantelt: Simon komt midden in de nacht thuis en lijkt vanaf dat moment iemand anders. Langzaam valt Leo’s minutieus opgebouwde bestaan uiteen, tot het punt waarop het gevaarlijk wordt. Ik ben er niet is een verhaal over toewijding en verraad, over twee mensen die op hun eigen manier gemankeerd zijn, maar die hun uiterste best doen opgemerkt te worden, lief te hebben en te leven.

 

10 januari 2022

Jeroen Brouwers  Cliënt E. Busken 2020

Een dag uit het leven in een psychiatrische instelling, door Jeroen Brouwers verteld vanuit cliënt E. Busken. In ‘Cliënt E. Busken’ van Jeroen Brouwers zit de hoofdpersoon vastgegord in zijn rolstoel op de gesloten afdeling van een instelling waar hij tegen zijn zin verblijft en denkt, piekert, maalt en bedoelt. Hij zegt niets en misschien is er iets mis met zijn gehoor, maar van wat om hem heen gebeurt blijft hij een scherp waarnemer en inwendig voorziet hij zijn medebewoners en het personeel van snerpend commentaar. Ongericht wentelen zijn gedachten door elkaar en bewegen zich van verontwaardiging en machteloos verzet tegen zijn situatie via troebele herinneringen naar megalomanie. ‘Cliënt E. Busken’ beschrijft een dag van zijn verblijf in de psychiatrische instelling.

 

 

14 februari 2022

Saskia de Coster  Nachtouders 2019

Saskia en Juli gaan met hun zoontje van één jaar naar een Canadees hippie-eiland. Daar groeide Karl op, de biologische vader van het jongetje. Ze komen terecht in een wifiloze wereld waar de natuur de wetten dicteert en waar de eilandbewoners een pijnlijk geheim over Karl delen. Voor Saskia komt alles onder spanning te staan: haar relatie met Juli, haar vriendschap met Karl, haar schrijverschap. Is ze wel een echte moeder, als niet-biologische ouder? En kun je dat leren, een ouder worden? Hoe moet ze zich verhouden tot haar zoon, haar bloedeigen niet bloedeigen zoon?

 

 

14 maart 2022

Poëzie  Wordt later ingevuld

 

 


Wessel Läken

Meer over Wessel Läken

Na mijn studie Nederlands  en Algemene Literatuurwetenschap heb ik als docent Nederlands gewerkt bij het middelbaar onderwijs. Mijn belangstelling gaat vooral uit naar de roman literatuur.  

(Fotografie: Charles Keijser)