Nederlandse literatuur

De Gruitpoort. lokaal 2.2
Wessel Läken
Maandag: 14:00 - 16:00
11 oktober 2021 tot 14 maart 2022
6 lessen
Toon formulier

Neem contact op met Wessel Läken

 

 

We starten in oktober weer met deze cursus.

In zes bijeenkomsten bespreken we telkens een boek dat tevoren is opgegeven en dat men geacht wordt gelezen te hebben. Zo gaan we aan de hand van enkele romans diverse aspecten van de literatuur bespreken.

Literatuur is per definitie fictie. In elk literaire roman worden we binnengeleid in een door de auteur gecreëerde wereld. Niet de wereld die we kennen, hoewel de auteur natuurlijk wel geïnspireerd is door de wereld om hem heen. Zo kan een auteur dicht bij de ons bekende werkelijkheid blijven of een fantasiewereld creëren.  Voor ons als lezers betekent dit dat we heel kritisch moeten blijven lezen en niet al te snel moeten uitgaan van de ons bekende werkelijkheid.

Uiteraard vullen wij als lezer wel heel veel zelf in. In een pakweg 300 bladzijden kan een lange periode uit het leven van een romanfiguur worden weergegeven. Als lezer kun je het idee hebben dat je deze personage goed kent en dat betekent dus dat je als lezer heel veel zelf hebt ingevuld. En hierbij ga je uit van je eigen levenservaring. Zo kan een kind misschien wel alle woorden kennen in het boek dat handelt over bijvoorbeeld een seksuele relatie, het zal niet de levenservaring hebben het boek te doorgronden.

Omdat men vanuit zijn eigen levenservaring het boek leest, kan het verschillend gewaardeerd worden.

MAAR:  er is een duidelijk gemeenschappelijk uitgangspunt: de literaire tekst.

Een roman is een kunstvorm waar de auteur maanden soms jaren aan gewerkt heeft. Het zoeken naar de juiste woorden, formulering, beelden; herschrijven, ander perspectief kiezen, ets etc.

Dit creatief proces kunnen we natuurlijk niet achterhalen, wat we wel moeten doen is met respect het resultaat benaderen.

Als we nu enkel kijken naar de inhoud, (waar gaat het boek over?) dan is dit een miskenning van het werk van de kunstenaar.

We zullen in de cursus de tekst van de roman als uitgangspunt nemen. Zowel inhoud als vorm.

 

Zie bijgevoegd boekenlijst voor beschrijving boek en datum

 

 

Kosten van de cursus € 150,00 (of 6 x €25,00)

 

 

 

 

 

  1. Poëzie
    14 maart 2022   Nog niet bekend welke gedichten/dichter

 


Wessel Läken

Meer over Wessel Läken

Na mijn studie Nederlands  en Algemene Literatuurwetenschap heb ik als docent Nederlands gewerkt bij het middelbaar onderwijs. Mijn interesse gaat vooral uit naar literatuur en met name het genre roman.  

(Fotografie: Charles Keijser)